Responsive Menu
DCU5 6A
AMBM    DCU5 6A
Produkty
DCU5 6A

Dane techniczne:

  • Sprawność do 98%
  • Maksymalny ciągły prąd wyjściowy-patrz tabele poniżej
  • Napięcie wejściowe:
    • 4,5…12V – dla wersji 12V
    • 4,5…24V – dla wersji 24V
    • 4,5…35V – dla wersji 48V
  • Typowe napięcie wyjściowe 12V, 24V, 48V
  • lub dowolne od 5V do 60V na zamówienie
  • Zabezpieczenie termiczne wewnątrz układu scalonego
  • Zabezpieczenie podnapięciowe
  • Tętnienie maksymalne 50mvpp (typowo 25mVpp)
  • Soft-start
  • Wbudowany filtr EMI

Zastosowanie:

  • Układy zasilania stosowane w telekomunikacji, motoryzacji, urządzeniach przemysłowych, technice jachtowej i sprzęcie powszechnego użytku
  • Stabilizatory podwyższające napięcie np. z fotoogniw

null

DCU5  jest uniwersalną przetwornicą średniej mocy podwyższająca napięcie np. z 5V na 12V (DCU5/12V), z 12V na 24V (DCU5/24V),lub z 24V na 48V (DCU5/48V).

Ze względu na bardzo wysoką sprawność nie wymaga stosowania dodatkowego radiatora w typowych warunkach. Ewentualny radiator pozwala podnieść jej moc wyjściową. Ponieważ przetwornica nagrzewa się (należy zapewnić jej odpowiednią wentylację). Należy pamiętać że przy podwyższaniu napięcia prąd pobierany ze źródła jest zawsze większy od prądu wyjściowego. Może on przekraczać 15A. Należy zapewnić przewody o odpowiednim przekroju i pewne połączenie o niskiej rezystancji. Należy także zapewnić źródło zasilania o odpowiedniej wydajności prądowej. Mocno obciążona przetwornica pobiera w momencie rozruchu prąd znacznie przekraczający 15A.

Na zamówienie

  • montaż radiatora pozwalającego zwiększyć prąd przetwornicy o 30%

null

Specyfikacja do pobrania:


Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.

2024 AMBM Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja rso.pl