Responsive Menu
Przełącznik PS4 do konwerterów K8E, K8Eb
AMBM    Przełącznik PS4 do konwerterów K8E, K8Eb
Produkty
Przełącznik PS4 do konwerterów K8E, K8Eb

Elektroniczny przełącznik PS4 umożliwia sterowanie pracą konwerterów serii K8 produkcji naszej firmy. Zastosowanie go eliminuje konieczność mechanicznej ingerencji w odbiorniku radiowym. Może on być montowany na zewnątrz odbiornika, na jednej ze ścianek bocznych np. przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej. Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku monostabilnego (chwilowego) w sposób sekwencyjny, tzn. każde kolejne naciśnięcie klawisza powoduje włączenie następnego podzakresu, w kolejności 1,2,3, 0,1,2,3, 0… itd.

Trzy diody świecące umożliwiają łatwą identyfikacje odpowiedniego zakresu pracy konwertera.

  • brak świecenia: praca bez konwersji (0)
  • zapalona jedna dioda zakres 1
  • zapalone dwie diody zakres 2
  • zapalone trzy diody zakres 3

Dane techniczne:

  • Napięcie zasilania: 7 – 12V
  • Maksymalny pobór prądu: 20mA
  • Maksymalny prąd przełączany: 100mA (prąd z zewnętrznego źródła między P0 a P1, P2 lub P3)
  • pWymiary: 62mm x 32mm x 13mm

PODŁĄCZENIE do konwertera K8E
Przewody przełącznika PS4 należy połączyć z odpowiednimi przewodami konwertera K8E.
Dla ułatwienia, w konwerterze i w przełączniku kolory przewodów są identyczne. Należy połączyć je ze sobą w/g zgodności kolorów a dodatkowo przewody, czerwony i niebieski należy dołączyć do zasilania (czerwony do +, niebieski do masy).
PODŁĄCZENIE do konwertera K8Eb
Przewody przełącznika należy dolutować do odpowiednich punktów na płytce konwertera K8Eb w następujący sposób:

Przewód PS4 Punkt lutowniczy na płytce K8E-b
czerwony +U (zasilanie)
niebieski GND (masa)
czarny SW
biały I
zielony II
brązowy IIISchemat stopni wyjściowych przełącznika PS4

Do pobrania:

Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.

2024 AMBM Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja rso.pl