Menu produktów

Przełącznik PS4 do konwerterów K8E, K8Eb

Elektroniczny przełącznik PS4 umożliwia sterowanie pracą konwerterów serii K8 produkcji naszej firmy. Zastosowanie go eliminuje konieczność mechanicznej ingerencji w odbiorniku radiowym. Może on być montowany na zewnątrz odbiornika, na jednej ze ścianek bocznych np. przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej. Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku monostabilnego (chwilowego) w sposób sekwencyjny, tzn. każde kolejne naciśnięcie klawisza powoduje włączenie następnego podzakresu, w kolejności 1,2,3, 0,1,2,3, 0… itd.

Trzy diody świecące umożliwiają łatwą identyfikacje odpowiedniego zakresu pracy konwertera.

  • brak świecenia: praca bez konwersji (0)
  • zapalona jedna dioda zakres 1
  • zapalone dwie diody zakres 2
  • zapalone trzy diody zakres 3

Dane techniczne:

  • Napięcie zasilania: 7 – 12V
  • Maksymalny pobór prądu: 20mA
  • Maksymalny prąd przełączany: 100mA (prąd z zewnętrznego źródła między P0 a P1, P2 lub P3)
  • pWymiary: 62mm x 32mm x 13mm

PODŁĄCZENIE do konwertera K8E
Przewody przełącznika PS4 należy połączyć z odpowiednimi przewodami konwertera K8E.
Dla ułatwienia, w konwerterze i w przełączniku kolory przewodów są identyczne. Należy połączyć je ze sobą w/g zgodności kolorów a dodatkowo przewody, czerwony i niebieski należy dołączyć do zasilania (czerwony do +, niebieski do masy).
PODŁĄCZENIE do konwertera K8Eb
Przewody przełącznika należy dolutować do odpowiednich punktów na płytce konwertera K8Eb w następujący sposób:

Przewód PS4 Punkt lutowniczy na płytce K8E-b
czerwony +U (zasilanie)
niebieski GND (masa)
czarny SW
biały I
zielony II
brązowy IIISchemat stopni wyjściowych przełącznika PS4

Do pobrania:

Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.