Responsive Menu
DC6 6A
AMBM    DC6 6A
Produkty
DC6 6A

Dane techniczne:

  • Sprawność do 85%
  • Prąd wyjściowy nominalny do 6A (lub 2 x 3A dla dwóch różnych napięć wyjściowych)
  • Prąd wyjściowy krótkotrwały powyżej 8A (lub 2 x 4A)
  • Napięcie wyjściowe – dowolne z zakresu 1,5V – 24V.
  • Typowe tętnienie na wyjściu 20mVpp (max. 50mVpp)
  • Napięcie wejściowe do 40V (do 60V da wersji HV)
  • Zabezpieczenie termiczne i prądowe

Zastosowanie:

  • Zasilacz do 6A
  • Wstępny zasilacz obniżający napięcie przed stabilizatorem liniowym

null

DC6 jest to uniwersalna przetwornica średniej mocy produkowana na różne napięcia wyjściowe. Zapewnia ekonomiczne obniżenie napięcia stałego np. z 24V na 5V trudne do uzyskania w sposób tradycyjny (stabilizatorem liniowym). Zastosowane duże radiatory umożliwiają pracę przy prądzie ciągłym do 6A, a prąd krótkotrwały może osiągnąć powyżej 8A.
Przetwornica może być skonfigurowana do pracy z dwoma niezależnymi wyjściami o różnych napięciach. Każde o wydajności prądowej do 3A. Ponieważ przy większych prądach przetwornica nagrzewa się należy zapewnić jej odpowiednią wentylację.

 

 

Specyfikacja do pobrania:


Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.

2024 AMBM Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja rso.pl