Menu produktów

DC3 3A

Dane techniczne:

  • Sprawność do 85%
  • Prąd wyjściowy nominalny do 3A
  • Prąd wyjściowy krótkotrwały powyżej 4A
  • 3V3, 5V0, 9V, 12V, typowe napięcia wyjściowe lub 1,5V do 24V na zamówienie
  • Typowe tętnienie na wyjściu 10mVpp (max. 25mV)
  • Napięcie wejściowe do 40V
  • Zabezpieczenie termiczne i prądowe

Zastosowanie:

  • Zasilacz do 3A
  • Wstępny zasilacz obniżający napięcie przed stabilizatorem liniowym

null

DC3 jest to uniwersalna przetwornica średniej mocy produkowana na różne napięcia wyjściowe. Zapewnia ekonomiczne obniżenie napięcia stałego np. z 24V na 5V trudne do uzyskania w sposób tradycyjny (stabilizatorem liniowym). Zastosowany duży radiator umożliwia pracę przy prądzie do 3A a prąd krótkotrwały może osiągnąć powyżej 4A. Ponieważ przy większych prądach przetwornica nagrzewa się należy zapewnić jej odpowiednią wentylację.

null

ObudowaH/DC3 do przetwornic DC3, DCU1, DCU2  hermetyczna

null
Wymiary obudowy 91mm x 66mm (z uszami 86) x 42mm. Materiał blacha stalowe, malowana proszkowo.

Obudowa P/DCU1 do przetwornic DCU1,DC3, DCUD3 plastikowa do 1,5A

null
Wymiary obudowy 88,4mm x 64,4mm x 42,2mm Materiał Polistyren.

Specyfikacja do pobrania:


Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.