Responsive Menu
DC2 900mA
AMBM    DC2 900mA
Produkty
DC2 900mA

Dane techniczne:

 • Sprawność do 92%
 • Wyprowadzenia tak samo jak w stabilizatorze 7805
 • 3V3, 5V0, 9V, 12V, 13,8V napięcia wejściowe lub 1,5V do 24V na zamówienie
 • Tolerancja i zmiany napięcia wyjściowego max.+/- 2%
 • Typowe tętnienie na wyjściu 10mVpp (max. 20mVpp)
 • Prąd wyjściowy nominalny do 900mA
 • Napięcie wejściowe do 40V.
 • Zabezpieczenie termiczne i prądowe (1A)
 • Niewielki wymiary: 28,6 x 15,3 x 16mm

Zastosowanie:

 • Wysokosprawny stabilizator (zamiast liniowych 78**)
 • Wstępny zasilacz obniżający napięcie przed stabilizatorem liniowym

null

DC2  jest to uniwersalna przetwornica produkowana na różne napięcia wyjściowe. Z powodzeniem zastępuje stabilizator liniowy dla mniej wymagających zastosowań. Dzięki dużej sprawności, w porównaniu ze stabilizatorem, straty cieplne są małe i dlatego nie jest wymagany żaden radiator.

null
Przykład:

 • napięcie zasilania :+15V
 • napięcie wyjściowe: +5V
 • prąd wyjściowy: 500mA

Przy takich założeniach, stabilizator liniowy pobiera ze źródła prąd 500mA I rozprasza moc 5W ! co wymaga zastosowania sprawnego radiatora. W tych samych warunkach przetwornica pobiera ze źródła zasilania prąd 190mA i rozprasza moc ok. 0,35W

Porównanie wielkości przetwornicy DC2 i stabilizatora liniowego z odpowiednim radiatorem dla podanego przykładu:
null

Specyfikacja do pobrania:


Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.

2024 AMBM Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja rso.pl