Responsive Menu
DC01 100mA
AMBM    DC01 100mA
Produkty
DC01 100mA

Dane techniczne:

 • Sprawność ok. 65%
 • Wyprowadzenie tak samo jak w stabilizatorze 7805.
 • Napięcie wyjściowe – dowolne z zakresu zakresu 1.5V do 24V
 • Tolerancja i zmiany napięcia wyjściowego max.+/- 2%
 • Typowe tętnienie na wyjściu 30mVpp (max. 50mVpp)
 • Prąd wyjściowy nominalny do 100mA
 • Napięcie wejściowe 3- 40V.
 • Zabezpieczenie prądowe ( ok. 230mA )
 • Prąd pobierany bez obciążenia – do 3mA
 • Częstotliwość oscylatora zależna od warunków pracy – do 50kHz
 • Niewielkie wymiary: 20 x 21 x 15mm

Zastosowanie:

 • Wysokosprawny stabilizator (zamiast liniowych 78**)
 • Wstępny zasilacz obniżający napięcie

null

DC01 jest to uniwersalna przetwornica produkowana na różne napięcia wyjściowe. Z powodzeniem zastępuje stabilizator liniowy dla mniej wymagających zastosowań. Dzięki dużej sprawności, w porównaniu ze stabilizatorem, straty cieplne są małe i dlatego nie jest wymagany żaden radiator. Najlepsze efekty ( w porównaniu ze stabilizatorem liniowym ) uzyskuję się  przy dużych różnicach pomiędzy napięciem wejściowym  i wyjściowym.

null

Specyfikacja do pobrania:


Specyfikacja techniczna
Zakład udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych powstałych z winy wadliwego montażu przez klienta lub spowodowanych przekroczeniem wartości maksymalnych określonych w danych technicznych.

2024 AMBM Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja rso.pl